Jag arbetar med teckning, fotografi och objekt, ofta med teman kring
glömska och minnet av det.