SAMLING

Under en 4 månaders period letade jag efter vantar i 8 olika stadsdelar av Göteborg. Som i ett planlöst ”sökande” med blicken fokuserad på vägen. Att vantarna förr eller senare dyker upp – är både väntat och kanske naivt att tro på – men jag insisterade.

Två motsatta hållningar triggade varandra och blev som en motor i projektet. Dels skammen och förnedringen att faktiskt ta något, som för ett tag sen tillhörde någon. Dels känslan av att upptäcka något som kanske redan gått förlorat.

Jag inser att det kutas mycket rygg av folk för att hjälpa till. Att ”ta upp” och synliggöra på elskåp, staket, fönsterbleck o.s.v. I detta finns en skörhet. Kanske det inte ens är meningsfullt att hjälpa till? Men handlingen i sig och det eventuellt meningslösa gör det vackert!

GLAPPEN

Jag ser det som en upptäckt. Just för att utgångspunkten är kluven. Vanten är saknad – för att samtidigt vara vilsen och anonym.

Ingen äger den just nu. Är den då min?
Är det någon som vill ha den tillbaka?

Avståndet dem emellan känns svindlande.

Jag fotograferade var och en, för att sedan sammanställa dem i 8 affischer, som sattes upp på busshållplatser för respektive stadsdel. Att vara med i en affisch, är en betoning på minne och att vara deltagare i samlingen. Nu när de blivit inordnade i ett slags system, kan de förena sig.

Jag får för mig att de ser ut att trivas! Vad kan de hitta på när de nu är samlade? Kommer de att ta varandra i hand för en sorglustig dans?

Frågan jag ställer mig är varför det är så svårt att sluta med ett samlande? Är det antalet i sig som skall övertyga om dess nya existens? Det kanske går igen, i mycket som vi gör – oupphörligen. Som en bulldog som vägrar släppa taget när den har fått vittring.


Cia Nord - 2004

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Linnéstaden Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Majorna Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar inom vallgraven, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Haga, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Johanneberg och Lorensberg, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Olivedal, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Slottskogen, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Masthugget, Göteborg

 

 

 

 

Cia Nord - Samling upptäckta vantar i Vasastaden, Göteborg