KÅLLEREDS CENTRUM
Glappet mellan det befintliga till förnyelse av torgmiljö
TRAMPOLIN

Mölndals kommun planerar en upprustning av Kållereds centrum. En enkätundersökning bland de boende i samråd med Chalmers, har visat på att detta centrum upplevs som otrivsamt med lite grönytor och tråkig arkitektur.

Kållereds centrum blir för mig som besökare en miljö som på ett sätt somnat men ändå är lättväckt. Jag vill undersöka och dokumentera glappet mellan det nu existerande till det som komma skall genom vykort.

Cia Nord 2005